Orkide Mısırözü Yağı 18 lt Daha Büyük Görüntüle

Orkide Mısırözü Yağı 18 lt

Yeni

Orkide Mısırözü Yağı 18 lt

Detaylar

Detaylar

Orkide Mısırözü Yağı 18 lt

Mısır özü tanımı:

Mısır : Bu bitkinin koçan üzerindeki taneli ürünü. Buğdaygillerden, gövdesi boğumlu ve kalın, yaprakları şerit biçiminde, boyu yaklaşık 2 metre olabilen, erkek çiçekleri tepede salkım durumunda, dişi çiçekleri yaprakla gövde arasında koçan biçiminde olan bir kültür bitkisi (Zea mays). "Duymayan kalmadı" anlamındaki Mısır'daki sağır sultan bile duydu atasözünde geçen bir söz. Bu ürünün taneleri.

Madde : Duyularla algılanabilen nesne. Molekül. Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek. Bir cismi oluşturan öge, öz. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım. Para, mal vb. ile ilgili şey. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm.

Elde : Çarpma ve toplama işlemlerinde bir sonraki sıranın rakamlarına katılacak olan sayı.

Öz : Bitkilerin kök, gövde ve dallarının boydan boya ortasında bulunan, hafif, gevrek ve çoğu yumuşak bölüm. Çıbanların içinde ölmüş dokudan oluşan irinle birlikte çıkan parça. Bir şeyin temel ögesi, künh, zübde. Sulak, verimli yer. "Kendine, kendi kendini" anlamlarında birleşik kelimeler türeten bir söz. Kan bağı ile bağlı olan, üvey olmayan. İçine, arılığını, saflığını bozacak hiçbir şey karışmamış olan, saf, arı. Dere, çay. Bir şeyin en kuvvetli veya kıvamlı bölümü, hülasa, zübde, ekstre. Kendi, zat. Bir kimsenin benliği, kendi manevi varlığı, iç, nefis, derun, varoluş karşıtı.

Mısır özü küspesi : Mısır nişastası, mısır şurubu veya diğer mısır ürünleri fabrikasyonunun yaş öğütme işleminde suda çözülebilenlerin çoğu ayrıldıktan sonra ele geçen embriyonun (mısır özünün) yağının hidrolik, ekspeller veya özütleme işlemiyle alındıktan sonra elde edilen öğütülmüş bir ürünüdür.

Botem Gıda San.Tic.Ltd.Şti. Mega Center Gıda Merkezi C 24 Blok No:195 Bayrampaşa /İSTANBUL

info@botemgida.com

02126407209 - 08505320707 

Yorumlar

Şu an müşteri yorumu bulunmamakta.

Bir Yorum Yaz

Orkide Mısırözü Yağı 18 lt

Orkide Mısırözü Yağı 18 lt

Orkide Mısırözü Yağı 18 lt

Bir Yorum Yaz